o

Design Con de Man

ENSAID Modevakschool Ria de Man

Tekstvak:  
•	De lessen worden op de afgesproken dag en tijd gegeven. Verzuim van een lesdag leidt niet automatisch tot het recht op een inhaal les of terugbetaling van het lesgeld.

•	Indien U zich 24 uur voorafgaand aan de les afmeld, heeft U recht op een inhaal les, op een gezamenlijk te bepalen tijdstip.

•	Koffie en thee wordt gratis geschonken. Ook kan er gratis gebruik gemaakt worden van het patroontekenpapier en de naai- en lockmachines ter plaatse.

•	Opzegtermijn is 1 maand. De beëindiging gaat in op de eerste dag die volgt na de opzegtermijn.

•	Het cursusjaar loopt gelijk met de schoolvakanties.

•	Het lesgeld wordt betaald over de maand waarin les wordt gegeven. Het volle maandbedrag is dan verschuldigd.

•	Vakanties en feestdagen zijn verrekend in het lesgeld. (Er zijn namelijk diverse maanden van 5 weken per maand).

•	In de zomervakantie (2 maanden) hoeft er geen lesgeld te worden betaald. Er wordt dan ook geen les gegeven.

•	Het betalen van het lesgeld: dit moet in de eerste week van de betreffende maand voldaan worden. Dit kan zowel contant of Pinnen of een automatische overboeking op bankrekening NL54 ABNA 0448458330 t.n.v. MPJA de Man-Tuerlings.

•	Het niet betalen van lesgeld is alleen mogelijk bij langdurige ziekte, en na geboorte van een kind. Dit is maximaal tot 6 weken na de geboorte.

•	Adres en E-Mailwijzigingen en andere mutaties dienen op zo kort mogelijke termijn schriftelijk of per email te worden doorgegeven.

•	Lessen die wegens verhindering van mij niet worden gegeven, worden zo mogelijk op een ander tijdstip ingehaald. Als dit niet mogelijk is, wordt een vervangende docent ingeschakeld of komen de lessen te vervallen, dan volgt  er restitutie van het lesgeld.

Algemene voorwaarden